Behandelingen & Tarieven

Behandelingen en tarieven

Er zijn meerdere behandelingen mogelijk. Te weten: liggend op de behandeltafel, zitten op een stoel of op afstand. Bij alle behandelingen is de cliënt gewoon volledig gekleed. Energie kent geen beperkingen/belemmeringen. Een liggende behandeling heeft te allen tijde mijn voorkeur. Maar er kunnen natuurlijk altijd omstandigheden zijn waarbij dit niet mogelijk is. Er kan dan ook gekozen worden voor een zittende behandeling of een behandeling op afstand.
Een behandeling duurt gemiddeld 1 uur (20 minuten intake gesprek / 20 minuten voor de daadwerkelijke behandeling / 20 minuten nabespreking).

Liggende behandeling

Deze vindt plaats op een behandeltafel.
De cliënt ligt (geheel gekleed) ontspannen op de behandeltafel.
Tarief voor deze behandeling: 50 EUR.

Zittende behandeling

Bij deze behandeling zit de cliënt op een stoel.
Tarief voor deze behandeling: 50 EUR.

Behandeling op afstand

Indien afstand, voor zowel de behandelaar of cliënt, een belemmering is kan ook gekozen worden voor een behandeling op afstand. Hierbij stem ik mij, met behulp van een foto, af op de cliënt en zal op deze manier de helende energie gestuurd worden. Zoals hierboven al genoemd, energie kent geen grenzen of belemmeringen. Ook voor deze behandeling staat een uur.

Het intake gesprek en de nabespreking zullen zowel telefonisch als via email plaatsvinden. Tarief voor deze behandeling: 50 EUR.

 

Liggende Behandeling

Zittende Behandeling